Svētku darbnīcas

DARBNĪCAS 

Piedāvājam dažāda veida radošās, praktiskās un tehniskās darbnīcas bērniem un jauniešiem (interesēties individuāli): 
1. Darbnīcu apmeklējums  grupai līdz 20 dalībniekiem (ar 1 pasākumu vadītāju, bez materiāliem), 27,81 EUR/h + PVN grupai. 
2. Izbraukuma darbnīca grupai līdz 20 dalībniekiem (ar 1 pasākumu vadītāju, bez materiāliem), 37,08 EUR/h + PVN grupai. 
3. Darbnīcu vadīšana Tehniskās jaunrades namā “Annas 2” grupai līdz 14 dalībniekiem (ar materiāliem un 1 pasākuma vadītāju), 75,71 EUR/h + PVN grupai. 
4. Izbraukuma darbnīca grupai līdz 14 dalībniekiem (ar materiāliem un 1 pasākuma vadītāju), 92,00 EUR/h + PVN grupai. 
5. Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” speciālista lekcija, 45,73 EUR/h + PVN. 

SVINĪBU PASĀKUMI 

Īstenojam svinību pasākumus Tehniskās jaunrades namā “Annas 2” grupai līdz 20 dalībniekiem. Nodrošinām radošo, tehnisko vai praktisko darbnīcu ar materiāliem un 1 pasākumu vadītāju un svinību telpu ar tehnisko nodrošinājumu (skaņu tehnika, gaismas, galdi, krēsli). Cena 114,71 EUR par 2h +PVN.