Svētki Annas ielā

Kopš 1993. gada Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” katru septembri rīko atvērto durvju dienas — Svētkus Annas ielā. Pasākumā aicināti gan lieli, gan mazi iepazīties ar nama izglītības programmām un skolotājiem, darboties darbnīcās un piedalīties izglītojošās un izklaidējošās aktivitātēs.

Svētki Annas ielā ir pozitīvs, atraktīvs un izglītojošs pasākums zinātkāriem bērniem un jauniešiem. TJN “Annas 2” sniedz iespēju apgūt laikmetam atbilstošas kompetences papildus formālajai izglītībai, kas veido pārliecinātus un mērķtiecīgus jauniešus, paaugstinot viņu konkurētspēju darba tirgū.