Rekvizīti

Maksātājs : Rīgas pilsētas pašvaldība
Reg. Nr. LV90011524360
Adrese: Ratslaukums 1, Rīga, LV-1050
Banka: Luminor Banka AS
SWIFT: NDEALV2X
Konts: LV07NDEA0021000916071
Saņēmējs:
IKSD Tehnisks jaunrades nams “Annas 2”
Adrese: Annas iela 2, Rīga
(E-rēķins eriga.lv)

Maksu par iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem var ieskaitīt norādītajā
kontā pēc rēķina saņemšanas.