Pakalpojumi

Tiek uzsākta rakstiska izsole telpām Annas ielā 2, Rīgā ar kopējo platību 26,5 kv.m. Izsoles nosacītā nomas maksa – 102,00 EUR/mēnesī (bez PVN). Pieteikums jāiesniedz līdz 06.08.2019. plkst. 16:30 Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā.

Pieteikums_Annas2

Sludinajums_Annas2

Rakstiskas izsoles nolikums_Annas 2

Nekustama ipasuma nomas ligums_Annas2

***

Tiek uzsākta rakstiska izsole telpām Annas ielā 2, Rīgā ar kopējo platību 19,7 kv.m. Izsoles nosacītā nomas maksa – 5,02 EUR/m2 (bez PVN). Pieteikums jāiesniedz līdz 07.02.2019. plkst. 16:30 Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā.

Pieteikums_Annas2

Sludinajums_Annas2

Rakstiskas izsoles nolikums_Annas 2

Nekustama ipasuma nomas ligums_Annas2

Izsoles rezultāti:
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas rīkotajā nekustamā īpašuma daļas Rīgā, Annas ielā 2, telpas Nr.62, ar kopējo platību 19,7m2, nomas tiesību izsolē tiesības slēgt nomas līgumu ir ieguvusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIGERS VERTEX”, nosolītā nomas maksa – EUR 105,00 (neieskaitot PVN) mēnesī.

PAZIŅOJUMS: Par nekustamā īpašuma Rīgā, Annas ielā 2 (iznomājamā platība 19,7 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 0230 0800 01, nomas līgumu.
19.02.2019. Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Annas ielā 2(iznomājamā platība 19,7 m²), būves kadastra apzīmējums 01000230080001,  nomas līgumu ar SIA “EIGERS VERTEX”, reģistrācijas Nr. 40103682528, nomas maksa  – EUR 105 mēnesī, ar termiņu līdz 01.03.2021.

 

***

Pasākumu organizēšanai izīrējam Kamīnzāli – senatnīgi modernu telpu ar griestu velvēm, kamīnu, klavierēm un elegantiem galdiņiem.

Interesēties pa tālr.: 29205498