Iepirkumi

2024. GADA IEPIRKUMU PLĀNS

https://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2024/02/TJN-_Annas2_iepirkumu-plans_2024.pdf

 

2023. GADA IEPIRKUMU PLĀNS

Ir izsludināts iepirkums Nr. TJN 2023/1 “CNC frēzes piegāde un uzstādīšana”, informācija par iepirkumu https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/112000

 

PAZIŅOJUMS

Iepirkums Nr. TJN 2023/1 “CNC frēzes piegāde un uzstādīšana” noslēdzies. Līgums noslēgts ar SIA “GA Technology” par summu 66 451 EUR bez PVN. Paziņojums par līguma noslēgšanu pieejams: https://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/1d16131c-e38d-49a9-8d02-338ad6470206

Iepirkumu plāns_2023

 

 

2022. GADA IEPIRKUMU PLĀNS

NOMAS TIESĪBU PIEDĀVĀJUMS

Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” izsludina nomas tiesību piedāvājumu dzērienu automāta izvietošanai.
Nomas tiesību izsoles formu lejupielādēt iespējams šeit.

paziņojums 

  1. Iznomājamais objekts.

1.1. Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas, tajā skaitā zemes vienības daļas Rīgā, Annas ielā 2, kadastra apzīmējums 01 000 2300 80001, ar kopējo platību 1 kv.m., 1 (viena) automāta izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

  1. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

  1. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3.1. 80,55 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

  1. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

  1. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1. 6 gadi no līguma noslēgšanas brīža

  1. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2020.gada 16.septembrim, plkst.15:00, Rīgā, Annas ielā 2, 24.kab., pieteikumā jānorāda nomas maksas apmērs, kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu –  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī”

  1. Papildus informācija:

7.1. Pa mob. 29225948, Dzintars Upenieks-Upeniets, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” iznomāšanas komisija.

 

 

paziņojums 

Informācija par nomas tiesību piedāvājumu uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Annas ielā 2, LV- 1001, (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums  01 000 2300 80001, nosacītā aptaujas sākumcena – 100,68  EUR/ m2. Telpu lietošanas mērķis – dzērienu/uzkodu automāta izvietošana. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 24.08.2020.

Netika saņemts neviens pieteikums. Izsole beidzas bez rezultāta.

 

paziņojums 

1. Iznomājamais objekts.
1.1. Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas, tajā skaitā zemes vienības daļas Rīgā, Annas ielā 2, kadastra apzīmējums 01 000 2300 80001, ar kopējo platību 1 kv.m., 1 (viena) automāta izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi
2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.
2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.
2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):
3.1. 100,68 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.
4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi: 
5.1. 6 gadi no līguma noslēgšanas brīža 

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:
Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2020.gada 24. augustam, plkst.15:00, Rīgā, Annas ielā 2, 24.kab., pieteikumā jānorāda nomas maksas apmērs, kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu –  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī”

7. Papildus informācija:
7.1. Pa mob. 29225948, Dzintars Upenieks-Upeniets, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” iznomāšanas komisija.

Tehniskās jaunrades nama “Anans 2” iepirkums “par cnc darbgalda iegādi”

Nr. TJN 2015/1

Paziņojums par lēmumu

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015. gada 8. decembris.
Lēmuma par rezultātiem publicēšanas datums – 2015. gada 9. decembris.
Iepirkuma identifikācijas Nr.TJN 2015/1.
Iepirkuma priekšmets – CNC darbgalda iegāde.
CPV kods: 42632000-5.
Procedūras veids: iepirkums veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 1

Līgumu izpildītājs un Līguma summa: SIA “KITEX” , līguma summa 7007.11 euro ar PVN.

Uzvarējušā pretendenta nosaukums: SIA “KITEX”.
Līgumcena euro (ar PVN): 7007.11.