Dokumenti

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu Tehniskās jaunrades namā “Annas 2”. Dokuments lejupielādējums šeit.

Iekšējie noteikumi par nepiederošu personu uzturēšanās kārtību Tehniskās jaunrades namā “Annas 2”. Dokuments lejupielādējams šeit.

Ētikas kodekss

Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” Ētikas kodekss lejupielādējams šeit.

birokrātijas apkarošana

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, e-pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā vai tā padotības iestādēs.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI 

Sludinājums par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

Rakstiskas izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē

Nekustamā īpašuma nomas līgums

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

 Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības.
Rakstiskas izsoles nolikums.

 Pieteikums dalībai izsolē.

Nekustamā īpašuma nomas līgums.