DOKUMENTI
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu Tehniskās jaunrades namā “Annas 2”. Dokuments lejupielādējums šeit.

Iekšējie noteikumi par nepiederošu personu uzturēšanās kārtību Tehniskās jaunrades namā “Annas 2”. Dokuments lejupielādējams šeit.

ĒTIKAS KODEKSS

Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” Ētikas kodekss lejupielādējams šeit.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Informācija par personas datu apstrādi atrodama šeit.

BIROKRĀTIJAS APKAROŠANA

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, e-pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā vai tā padotības iestādēs.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Sludinājums par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

Rakstiskas izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē

Nekustamā īpašuma nomas līgums

UZŅEMŠANAS IESNIEGUMA VEIDLAPA 2022./2023. MĀCĪBU GADAM

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

NOLIKUMS PAR LĪDZFINANSĒJUMU

IESNIEGUMS PAR PĀRMAKSĀTĀ LĪDZFINANSĒJUMA ATGRIEŠANU