Atbalsta biedrība

Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” atbalsta biedrība ir nevalstiska, sabiedriskā labuma bezpeļņas organizācija, kas dibināta ar mērķi atbalstīt interešu izglītības iestādes Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” darbību.

Galvenie Biedrības mērķi ir:

– Iespēju robežās uzlabot materiālo vidi un sniegt atbalstu pedagogu darba kvalitātes uzlabošanai sekmīgai interešu izglītības programmu īstenošanai;

– Audzēkņu, vecāku un pedagogu sadarbības veicināšana, pilsoniskās domas stiprināšana;

– Palīdzēt realizēt atbildīgu un radošu pedagogu, audzēkņu un vecāku iniciatīvas, kas veido pozitīvu, motivētu un veselu sabiedrību;

– Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanā.

Veicot naudas ziedojumu uz Atbalsta biedrības norēķinu kontu, maksājuma mērķī norādīt „Ziedojums atbalsta biedrības darbības nodrošināšanai” vai „Ziedojums ______ attīstībai” (norādot pulciņu vai vairākus pulciņus, kuriem vēlaties ziedot).

Juridiskām un fiziskām personām, ziedojot Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” atbalsta biedrībai, ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus (likums „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” un „Sabiedriskā labuma organizācijas likums”, likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pants).

Rekvizīti:

Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” atbalsta biedrība
Reģistrācijas Nr. 40008087445

Juridiskā adrese:
Rāmavas iela 23-18, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111

Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV27UNLA0050005753920

Valdes priekšsēdētāja:
Anita Kvitkovska
Tālr. 28210726
E-pasts: atbalstabiedriba@inbox.lv

Lejuplādēt logo PDF PNG

Tehniskās jaunrades nams "Annas 2"

Adrese:
Annas iela 2, Rīga, LV-1001
Tālr:/fakss: +371 67374093;
E-pasts: tjn@riga.lv

Direktore
Irēna Maskaļonoka
Pieņemšanas laiks – jebkurā darba dienā pēc iepriekšēja pieraksta

Biroja administratore
Anita Kvitkovska
Tālr: +371 67374093,
+371 27071047

Informācija par nodarbībām
Līga Ogste
Tālr.: +371 26430351,
e-pasts: logste@edu.riga.lv

Informācija par pasākumiem un sadarbību
Inga Skuja
Tālr.: +371 25543366,
e-pasts: iskuja8@edu.riga.lv

Rekvizīti

Par ziedojumu rekvizītiem interesēties pie biroja administratores Anitas Kvitkovskas e-pasts: tjn@riga.lv 

Maksātājs:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90011524360

Adrese:
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Banka: Luminor Banka AS
SWIFT: RIKOLV2X
Konts: LV63RIKO0021000916071

Saņēmējs:
IKSD Tehniskās jaunrades nams “Annas 2″

Adrese:
Annas iela 2, Rīga, LV-1001

(E-rēķins eriga.lv Iestādes kods - 2102366)

E-adrese

Maksu par iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem var ieskaitīt norādītajā kontā pēc rēķina saņemšanas.

Bērnu Zinātnes centrs "Tehnoannas pagrabi"

www.pagrabi.lv

Adrese:
A. Briāna iela 8, Rīga, LV-1001
Tālr: +371 27071059

info@pagrabi.lv

 

 

Piekļūstamības paziņojums.