Annas2 fotostudija

Mēs skatāmies uz koka attēlu fotogrāfijā.
Vai šis koks fotoattēlā pārstāv tikai sevi? Vai fotogrāfs var pretendēt uz to, ka viņa fotogrāfijā redzamais ir arī vēl kas cits —
varbūt vairāk nekā attēlotais? Kā kaut kas, kas pēkšņi licis veltīt tam uzmanību, pārvēršas attēlā un, varbūt, kļūst par „kaut ko vairāk”?
Kā fotovaloda, ko mēs apgūstam, paplašina mūsu komunikācijas spējas un iespējas?
Mēs gribētu iemācīties skatīties, ieraudzīt, apjaust un atklāt attēlā realitātes redzamos un varbūt arī mazāk redzamos slāņus.
Mēs gribētu iemācīties uzdot arī citus jautājumus.

Andrejs Grants, fotostudijas vadītajs