DARBNĪCAS

Piedāvājam dažāda veida radošās, praktiskās un tehniskās darbnīcas bērniem un jauniešiem (interesēties individuāli):
1. D
arbnīcu apmeklējums  grupai līdz 20 dalībniekiem (ar 1 pasākumu vadītāju, bez materiāliem), 27,81 EUR/h + PVN grupai.
2. Izbraukuma darbnīca grupai līdz 20 dalībniekiem (ar 1 pasākumu vadītāju, bez materiāliem), 37,08 EUR/h + PVN grupai.
3. D
arbnīcu vadīšana Tehniskās jaunrades namā “Annas 2” grupai līdz 14 dalībniekiem (ar materiāliem un 1 pasākuma vadītāju), 75,71 EUR/h + PVN grupai.
4. Izbraukuma darbnīca grupai līdz 14 dalībniekiem (ar materiāliem un 1 pasākuma vadītāju), 92,00 EUR/h + PVN grupai.
5. Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” speciālista lekcija, 45,73 EUR/h + PVN.

Svinību PASĀKUMI

Īstenojam svinību pasākumus Tehniskās jaunrades namā “Annas 2” grupai līdz 20 dalībniekiem. Nodrošinām radošo, tehnisko vai praktisko darbnīcu ar materiāliem un 1 pasākumu vadītāju un svinību telpu ar tehnisko nodrošinājumu (skaņu tehnika, gaismas, galdi, krēsli). Cena 114,71 EUR par 2h +PVN. 

TELPU ĪRE 

Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” piedāvā telpu īri dažādiem bērnu un ģimeņu pasākumiem:
1. Kamīnzāle (47m2), 15,00 EUR/h + PVN.
2. Spoguļzāle (60m2), 12,00 EUR/h + PVN.
3. Nodarbību telpa (42-43m2), 4,71 EUR/h + PVN.
4. Citu, iepriekš nenosauktu, telpu izmantošana (izņemot koplietošanas telpas – koridori, kāpņu telpas, sanitārie mezgli): 0,14 EUR par 1m2/h + PVN.