Nodarbību izmaiņas

26.maijs    Trases automodelisms līdz plkst. 17.00 (skolotājs Andris Podosinoviks)
26.maijs    Plastiskās mākslas studija līdz plkst. 16.00 (skolotāja Baiba Vatagina)
Papīra un tekstildizains no plkst. 14.30 (skolotāja Sandra Dzilna)
 
Nenotiek:
26.maijs    Lidmodeļi un droni (skolotājs Oskars Raudiņš)
līdz 27. maijam    Tehniskā modelēšana (skolotāja Ārija Zariņa)
līdz 31. maijam    Foto studija (skolotāja Viktorija Eksta)