mākslas un skaņu studijas

Zīmēšana

 

Skolotāja

Anda Laukevica

Telpa

23. telpa

Laiks

Pirmdien, plkst. 14.30-20.00
Ceturtdien, plkst. 13.00-18.40

Vecums

Audzēkņi vecumā no 8 līdz 25 gadiem

Saziņai

alaukevica@edu.riga.lv

p

Pulciņa atbalstīšana

Ja vēlaties atbalstīt pulciņa attīstību, varat veikt ziedojumu Tehiskās jaunrades nama “Annas 2” atbalsta biedrībai (plašāka informācija te – ej.uz/tjnatbalstabiedriba)

Zīmēšanas studijā var apgūt zīmēšanas pamatus, kā arī pilnveidot jau iegūtās iemaņas un prasmes, attīstīt telpisko domāšanu un radošo uztveri, izprast kompozīcijas pamatus, izteiksmes līdzekļu veidus. Skolotāja palīdzēs audzēkņiem materializēt savas ieceres un attīstīt iemaņas praktiskajā darbā, kā arī attīstīt izjūtu dažādu līniju ritmos un laukumu pretnostatījumos.

Anda Laukevica

Anda Laukevica