mākslas un skaņu studijas

Vizuālā teātra laboratorija

Teātra studija, kurā iepazīt dažādas laikmetīgā teātra tehnikas, īpašu uzmanību pievēršot darbam ar kustību, telpu un materiāliem

Skolotāja

Māra Gaņģe

Telpa

17. telpa

Laiks

Pirmdien, plkst. 15.00-17.50
Otrdien, plkst. 14.00-17.30
Trešdien, plkst. 16.10-21.00
Ceturtdien, plkst. 16.50-18.10

Vecums

Audzēkņi vecumā no 8 līdz 25 gadiem

Saziņai

mgange@edu.riga.lv

p

Pulciņa atbalstīšana

Ja vēlaties atbalstīt pulciņa attīstību, varat veikt ziedojumu Tehiskās jaunrades nama “Annas 2” atbalsta biedrībai (plašāka informācija te – ej.uz/tjnatbalstabiedriba)

      Vizuālā teātra laboratorija ir vieta, kurā iepazīt dažādas laikmetīgā teātra tehnikas. Šī ir teātra studija, kurā uzsvars nav uz lomām vai tēliem, bet veidojam savus personīgos pētījumus. It īpaši šajā laikā koncentrējamies uz netradicionālākām teātra formām, tai skaitā, izrādēm pastaigām, viens pret viens izrādēm, sajūtu teātri, instalācījām, eksperimentējam ar spēles telpu, kas var būt gan 1m2 miniatūram objektu teātrim, gan kāda vieta mūsu apkaimē, kur pilsētvide kļūst par svarīgāku spēlētāju kā cilvēks.

   Jaunākajiem bērniem nodarbības ir aktīvākas, uz kustībām un dažādu teātra elementu iepazīšanu vērstas. Lielākajās grupās jau vairāk koncentrējamies uz dažādām teātra metodēm, teātra vietu citu laikmetīgās mākslas veidu vidū, mācāmies formulēt sevi interesējošas tēmas un veidot tām performatīvu izpausmes veidu.

  Vecuma grupā 16 līdz 25 gadi ir teātra performanču cikls, kurā process ir vēl pētnieciskāks – katrā semestrī ir darbs pie savas individuālās performances, paralēli kopējās nodarbībās iepazīšanās ar dažādiem radīšanas, dramaturģijas un klātbūtnes veidiem, kas noderēs gan gatavojot performanci, gan lai paplašinātu redzes lauku. Katru semestri ir jauna tēma un iespēja pievienoties septembrī vai janvārī.

Par mani:

Māra Gaņģe ir teātra veidotāja, kuru vienmēr interesējis, kas paliek uz skatuves, ja mēs noņemam valodu. Arvien vairāk interesē, kas paliek, ja mēs noņemam pašu skatuvi. Studējusi Latvijā, Polijā un Somijā fokusējoties uz leļļu un objektu teātra režiju. Strādājusi ar aktieriem, neaktieriem, dejotājiem un pulksteņmeistariem.

Kontaktinformācija: 26370548, mgange@edu.riga.lv; teatra.lab@gmail.com.

Māra Gaņģe

Māra Gaņģe