Amatniecība un dizains

Šūšana

Skolotāja

Ilona Valaine-Blekte

Telpa

16. telpa

Laiks

Pirmdien, plkst. 13.40 – 17.50
Otrdien, plkst. 13.40 – 18.30
Trešdien, plkst. 13.40 – 17.10
Ceturtdien, plkst. 13.40 – 15.00

Vecums

Audzēkņi vecumā no 6 līdz 25 gadiem

Saziņai

ivalaine@edu.riga.lv

p

Pulciņa atbalstīšana

Ja vēlaties atbalstīt pulciņa attīstību, varat veikt ziedojumu Tehiskās jaunrades nama “Annas 2” atbalsta biedrībai (plašāka informācija te – ej.uz/tjnatbalstabiedriba)

Apgūstot šo programmu, audzēknim ir iespēja:

  • Papildināt zināšanas rokdarbu jomā;
  • Radoši izpausties audzēkņiem, kas nolēmuši apgūt šuvēja, modelētāja, modes mākslinieka profesiju;
  • Dalība pulciņā attīsta darba mīlestību, pacietību, sadarbību ar citiem pulciņa audzēkņiem;
  • Praktiski darboties tiem, kas nav izvēlējušies šūšanu kā profesiju;
  • Piedalīties radošos projektos;
  • Brīvā un nepiespiestā gaisotnē apgūt sadzīvei nepieciešamas prasmes;
  • Apgūt tautas tērpa detaļu darināšanas prasmes.

Nodarbību mērķis ir nodrošināt iespēju audzēkņiem iepazīt un apgūt dažādas šūšanas  un tekstiltehniku sintēzes pamatprincipus atbilstoši audzēkņu vecumam un radošumam  kvalitatīvi iekārtotā darba vidē.

Ilona Valaine-Blekte

Ilona Valaine-Blekte