Dīdžejošanas pulciņš

Audzēkņi vecumā no 7 līdz 10 gadiem

Dīdžejošanas pulciņā ir iespēja gūt vispārēju ieskatu mūsdienu pasaules deju mūzikas stilos, izkopt ritma izjūtu, apgūt dīdžejošanas tehnoloģijas un gūt publiskas uzstāšanās iemaņas, kas būtiski noder pasākumu organizēšanas, pasākumu vadītāju un citu līdzīgu profesiju apguvē.

Nodarbības vada Uldis Cīrulis

17. telpa
Pirmdienās: 15:00 – 16:20
Otrdienās: 15:00 – 16:20

Pirmdienās: 16:20 – 17:40
Otrdienās: 16:20 – 17:40