Amatniecība un dizains

Plastiskās mākslas studija

Skolotāja

Baiba Vatagina

Telpa

38. telpa

Laiks

Otrdien, plkst. 14.00-18.20
Ceturtdien, plkst. 14.00-19.00

Vecums

Audzēkņi vecumā no 7 līdz 25 gadiem

Saziņai

bvatagina@edu.riga.lv

Darbojoties pulciņā, audzēkņi apgūst pamatzināšanas keramikā. Tas ietver arī fizikas disciplīnas, kas saistīts ar materiāla īpašībām, ģeometriju, kas saistīta ar formas uzbūvi, un dizainera dotības, kas izpaužas izstrādājuma ērtas lietošanas priekšnoteikumā jeb ergonomikā. Viss šis kopums audzēkņos veido prasmes, kuras noderīgas gan radošajās, gan citās profesijās. Svarīgas īpašības ir pacietība un mērķtiecība, bez kurām neiztikt.

Baiba Vatagina

Baiba Vatagina