Cilvēks, daba un kustība

Pētniecības un eksperimentu laboratorija

Skolotāja

Iveta Murāne

Telpa

35. telpa

Laiks

Nodarbības uz laiku nenotiek!

Vecums

Audzēkņi vecumā no 8 līdz 13 gadiem

Nodarbības paredzētas bērniem, kuriem ir interese par dabā notiekošiem procesiem. Tajās pētīsim dažādas dabas parādības, veiksim nelielus eksperimentus un noskaidrosim, kāpēc notiek tieši tā kā notiek.

Pulciņa mērķis ir veicināt bērnu interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidot viņos izpratni par dabas norišu daudzveidību un vienotību, attīstīt bērniem pētnieciskās prasmes, radīt interesi pētīt, eksperimentēt, novērot, kā arī apgūt praktiskās darbības iemaņas dabas procesu izzināšanā.

Iveta Murāne

Iveta Murāne