Mākslas un skaņu studijas

Mazais mākslinieks

Mākslas ievirzes nodarbības, kurās apgūstam vizuālās mākslas pamatiemaņas un radoši fantazējam dažādās tehnikās.

Skolotāja

Ieva Strauta

Telpa

34a. telpa

Laiks

Trešdien no plkst. 17.30
Ceturtdien no plkst. 16.00

Vecums

Audzēkņi vecumā no 5 līdz 8 gadiem

Saziņai

istrauta4@edu.riga.lv

Radošas mākslas ievirzes nodarbības, kurās:

– zīmējam un gleznojam gan no dabas, gan fantāzijas;
– pētām līnijas un laukumus, gaismu un ēnu, mācāmies jaukt krāsas, iepazīstam dažādus māksliniekus;
– izmēģinām dažādas tehnikas – zīmuļus, pildspalvas, flomāsterus, guaša krāsas, akvareļkrāsas un eļļas pasteļkrītiņus;
– līmējam, aplicējam, griežam, plēšam;
– eksperimentējam ar dažādiem materiāliem.

Ieva Strauta ir mākslas priekšmetu skolotāja jau vairāk nekā 10 gadu. Pieredzi guvusi strādājot mākslas skolā, bērnu mākslas studijā un mākslas nometnēs. Visvairāk viņu iedvesmo darbošanās kopā ar jaunākās vecuma grupas bērniem, kas ir drosmīgi, radoši un nebaidās eksperimentēt. Vismīļākā nodarbība – slaimu darbnīca!:)


Seko līdzi pulciņa darbiem un procesam Instagram kontā @mazais.makslinieks!

Pulciņš Mazais Mākslinieks darbojas ar vecāku vai aizbildņu līdzmaksājumu 8,00 EUR mēnesī.

To maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā , pamatojoties uz rēķinu, kas tiek sagatavots katra mēneša sākumā. Rēķinu katru mēnesi nosūta uz vecāku vai aizbildņu iesniegumā norādīto e-pastu.
Ja audzēknis nevar vai nevēlas turpināt nodarbības pulciņā, vecāki vai aizbildņi OBLIGĀTI atnes iesniegumu ar lūgumu atskaitīt audzēkni no pulciņa. To svarīgi izdarīt līdz mēneša beigām. Tikai saņemot iesniegumu, tiek apturēta līdzfinansējuma aprēķināšana un neveidojas parāds.
Atlaižu piemērošanas kārtība:
1. Ja audzēkņa dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā no līdzfinansējuma maksas par interešu izglītības programmu apguvi 100% apmērā atbrīvo šādos gadījumos:
1.1. ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
1.2. ja izglītojamam ir noteikta invaliditāte;
1.3. ja izglītojamais ir no ģimenes, kura ir reģistrēta Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.
2. Ja izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, vecāki maksā 50% no izglītības iestādē noteiktās līdzfinansējuma maksas šādos gadījumos:
2.1. ja vismaz divi bērni no vienas ģimenes apgūst interešu izglītības programmu, kurai noteikta līdzfinansējuma maksa, vienā vai dažādās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs;
2.2. ja no vienas ģimenes viens bērns apgūst interešu izglītības programmu, kurai noteikta līdzfinansējuma maksa, bet otrs bērns profesionālās ievirzes izglītības programmu, kurai noteikta līdzfinansējuma maksa, vienā vai dažādās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

 

Ieva Strauta

Ieva Strauta