Tehniskais modelisms

 

Kuģu modelisms

Skolotājs

Lauris Pumpurs

Telpa

33. telpa

Laiks

Trešdien, plkst. 18.50 – 21.00
Ceturtdien, plkst. 18.50 – 21.00
Piektdien, plkst. 14.00 – 21.00

Vecums

Audzēkņi vecumā no 9 līdz 25 gadiem

SAZIŅAI

lpumpurs@edu.riga.lv

Kuģu modelisma nodarbībās audzēkņi apgūst dažāda profila kuģu, zemūdeņu, laivu un jahtu modeļu konstrukciju, izgatavošanu un tehnisko dizainu. Skolotāja vadībā izstrādā kuģu, jahtu, laivu, zemūdeņu modeļus samazinātā mērogā – maketus, kā arī izmēģina roku brīvi peldošo kuģu modelismā – tie ir ar gumijas vai elektrodzinēju aprīkotu kuģu siluetu modeļi, kuri netiek vadīti.

Lauris Pumpurs

Lauris Pumpurs