mākslas un skaņu studijas

Gleznošanas studija

Skolotāja

Vaira Vanaga

Telpa

23. telpa

Laiks

Otrdien, plkst. 14.30-20.05
Trešdien, plkst. 14.30-19.30
Piektdien, plkst. 14.30-19.30

Vecums

Audzēkņi vecumā no 6 līdz 25 gadiem

Gleznošanas studijā var apgūt gleznošanas pamatus, kā arī pilnveidot jau iegūtās iemaņas un prasmes, attīstīt telpisko domāšanu un radošo uztveri, izprast kompozīcijas pamatus, izteiksmes līdzekļu veidus. Pasniedzēja palīdzēs audzēkņiem materializēt savas ieceres un attīstīt iemaņas praktiskajā darbā, kā arī attīstīt izjūtu krāsu attiecību pasaulē, dažādu līniju ritmos un laukumu pretnostatījumos.

Vaira Vanaga

Vaira Vanaga