mākslas un skaņu studijas

Gleznošanas studija

2023./2024. m. g. grupas vecumā no 7 – 13 gadiem ir nokomplektētas.
Lai pieteiktos gaidītāju rindā, spiediet zemāk uz pogas “PIESAKIES NODARBĪBĀM”.
Grupās vecumā no 14 – 25 gadiem, audzēkņus uzņemam.

Skolotāja

Sanda Undzēna

Telpa

23. telpa

Laiks

Otrdien, plkst. 14:00 -19:50

Trešdien, plkst. 14.00-19.40

Piektdien, plkst. 14.00-18.20

 

 

Vecums

Audzēkņi vecumā no 7 līdz 25 gadiem

Saziņai

sundzena@edu.riga.lv

p

Pulciņa atbalstīšana

Ja vēlaties atbalstīt pulciņa attīstību, varat veikt ziedojumu Tehiskās jaunrades nama “Annas 2” atbalsta biedrībai (plašāka informācija te – ej.uz/tjnatbalstabiedriba)

Gleznošanas studijā var apgūt gleznošanas pamatus, kā arī pilnveidot jau iegūtās iemaņas un prasmes, attīstīt telpisko domāšanu un radošo uztveri, izprast kompozīcijas pamatus, izteiksmes līdzekļu veidus. Pasniedzēja palīdzēs audzēkņiem materializēt savas ieceres un attīstīt iemaņas praktiskajā darbā, kā arī attīstīt izjūtu krāsu attiecību pasaulē, dažādu līniju ritmos un laukumu pretnostatījumos.