mākslas un skaņu studijas

Gleznošanas studija

Skolotāja

Sanda Undzēna

Telpa

23. telpa

Laiks

Otrdien, plkst. 14.30-20.05
Trešdien, plkst. 14.30-19.30
Piektdien, plkst. 14.30-19.30

No 1. jūnija mainīts Gleznošanas studijas nodarbību laiks

Otrdien un trešdien
13.00 – 15.30 nodarbības ārtelpās, gleznošana plenērā nama apkārtnē (audzēkņu tikšanās 13.00 nodarbību telpā, kopīga došanās uz plenēra vietu)
15.40 – 18.00 gleznošana nodarbību telpā
Piektdien individuālie projekti (iepriekš vienojoties ar skolotāju)

Vecums

Audzēkņi vecumā no 6 līdz 25 gadiem

Saziņai

sundzena@edu.riga.lv

p

Pulciņa atbalstīšana

Ja vēlaties atbalstīt pulciņa attīstību, varat veikt ziedojumu Tehiskās jaunrades nama “Annas 2” atbalsta biedrībai (plašāka informācija te – ej.uz/tjnatbalstabiedriba)

Gleznošanas studijā var apgūt gleznošanas pamatus, kā arī pilnveidot jau iegūtās iemaņas un prasmes, attīstīt telpisko domāšanu un radošo uztveri, izprast kompozīcijas pamatus, izteiksmes līdzekļu veidus. Pasniedzēja palīdzēs audzēkņiem materializēt savas ieceres un attīstīt iemaņas praktiskajā darbā, kā arī attīstīt izjūtu krāsu attiecību pasaulē, dažādu līniju ritmos un laukumu pretnostatījumos.