Mākslas un skaņu studijas

Ģitārspēle

 

Skolotājs

Kārlis Krēsliņš-Alviķis

Telpa

15. telpa

Laiks

Pirmdienās,
plkst. 15.00-15.40
plkst. 15.45-16.25
plkst. 16.30-17.10
plkst. 17.15-17.55
plkst. 18.00-18.40
plkst. 18.45-19.25

Vecums

Audzēkņi vecumā no 8 līdz 25 gadiem

Nodarbībās paredzēts apgūt ģitārspēles pamatus, mūzikas teoriju.

* Katram audzēknim nepieciešams savs individuālais instruments.
* Nodarbībām var pieteikties bērni un jaunieši  8 – 25 gadu vecumā.

Kārlis Alviķis

Kārlis Alviķis