Multimediji un IT

Datorgrafika

Skolotājs

Mārtiņš Linde

Telpa

21. telpa 

Laiks

Pirmdiena
14:40 – 16:00   3. grupa,   8-13 g.v
16:10 – 17:30   5. grupa,   11-17 g.v.
17:40 – 19:00   6. grupa,   17-25 g.v.
Otrdiena
14:40 – 16:00   2. grupa,   7-10 g.v.
16:10 – 17:30   4. grupa,   9-14 g.v
.

Trešdiena
14:40 – 16:00   3. grupa,   8-13 g.v
16:10 – 17:30   5. grupa,   11-17 g.v.
17:40 – 19:00   6. grupa,   17-25 g.

Ceturtdiena
13.40 – 15.00   1. grupa,   7-10 g.v.
15.10 – 16.30   4. grupa,   9-14 g.v 

Vecums

Audzēkņi vecumā no 7 līdz 25 gadiem

Audzēkņi iemācās strādāt ar aktuālajām un profesionālajām programmām – Photoshop, Ilustrator u. c., veicot radošus tematiskos uzdevumus grafikas dizaina jomā, kā arī iepazīst datorgrafikas vizuālos izteiksmes līdzekļus, to īpašības un specifiskās īpatnības. Attīsta prasmi veidot un vērtēt datorgrafikas darbus, kā arī apgūst informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzienus. 

Audzēkņu darbi apskatāmi pulciņa mājas lapā datorgrafikatjn.lv. 

Lai pieteikties kādā no grupām, jānosūta aizpildīta pieteikuma anketa uz tjn@riga.lv.

Nodarbības vada  Mārtiņš Linde, tālr. 29811900.

Mārtiņš Linde

Mārtiņš Linde