Cilvēks, daba un kustība

Deju fitness (aerobika)

NODARBĪBAS UZ LAIKU NENOTIEK!

Skolotāja

Iveta Vīksna

Telpa

3. telpa

Laiks

Pirmdien, plkst. 18.00-20.05
Otrdien, plkst. 18.00-21.30
Trešdien, plkst. 17.30-20.20
Ceturtdien, plkst. 18.00-21.30

Vecums

Audzēkņi vecumā no 12 līdz 25 gadiem

Saziņai

iviksna@edu.riga.lv

Regulāri nodarbojoties ar deju fitnessu (aerobiku), var iegūt staltu stāju, uzlabot kustību koordināciju, žestu kultūru, fizisko spēku un plastiku. Nodarbībās attīstās pašapziņa, izturība, drosme, kā arī atsevišķu muskuļu grupu spēks un ķermeņa lokanība, uzlabojas stāja, vielmaiņa un izturība.

Iveta Vīksna

Iveta Vīksna