Audzēkņi vecumā no 16 līdz 25 gadiem

Audio vizuālās performances studijā audzēkņi apgūs iemaņas, kā reālā laikā apstrādāt un prezentēt vizuālo materiālu. Tiks apgūtas dažādas audio vizuālās performances tehnikas un datorprogrammas. Studijā eksperimentēs ar vizuāliem grafiskiem elementiem, video, animāciju un skaņu. Studiju gada beigās audzēkņi uzstāsies ar paša izveidotu audiovizuālu projektu publiskā telpā. Studijas audzēkņiem iespējama sadarbība ar datorgrafikas vai datorskaņu studijām un citiem radošo jomu profesionāļiem.

Programmas virzieni:

1. Ievads audio vizuālās performances vēsturē.
2. Ieskats tehnikās un veidos, kādos tiek izpildīta dzīvā audio vizuālā performance.
3. Iepazīšanās ar audio vizuālās performances datorprogrammām.
4. Eksperimenti internetprojektos.
5. Programmas AVVX apgūšana.
6. Vizuālās un audio materiālu bāzes veidošana.
7. Sava audio vizuālā projekta veidošana.
8. Audio vizuālā projekta prezentācija.

Nodarbības vada māksliniece Linda Konone, tālr. 28875541

Pirmdiena 15.20 – 20.40
Trešdiena 15.20 – 20.40

Dr. Enesera Binokulāro deju kursu performances rekonstrukcija LU Botāniskajā dārzā: https://www.youtube.com/watch?v=sHHi0N5Sw_g

Video atskats no 2014.gada audzēkņu projektu prezentācijas: