Festivāli un konkursi

ATKLĀTAIS LATVIJAS SKOLĒNU ELEKTRONIKAS KONKURSS “RĪGA”

TJN „Annas 2” sadarbībā ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu, Rīgas Tehnisko universitāti, Valsts izglītības satura centru un LETERA un LETERA Klastera atbalstu kopš 2017. gada rīko ikgadējo Atklāto Latvijas skolēnu elektronikas konkursu “Rīga”. 

Konkursa mērķis ir pilnveidot jauno elektronikas entuziastu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Atklātais Latvijas skolēnu elektronikas konkurss tiek organizēts divās daļās, dalībniekiem pārbaudot savas zināšanas testā un prezentējot pašu izgatavotos elektronikas darbus. Jomas iesācējiem, kas pirmo reizi piedalās šādā konkursā, tiek dota iespēja piedalīties tikai zināšanu testā un pēc tam vērot darbu prezentācijas kā skatītājiem. 

Konkurss norisināsies 3 vecuma grupās:
1) 
līdz 12 gadiem ieskaitot,
2) no 13 līdz 15 gadiem ieskaitot,
3) no 16 līdz 19 gadiem ieskaitot.

BĒRNU UN JAUNIEŠU ANIMĀCIJAS KONKURSS-FESTIVĀLS “DEBESSmANNA”

Kopš 2008. gada TJN “Annas 2” un biedrība “Debessmanna” īsteno bērnu un jauniešu animācijas festivālu un konkurssu “DEBESSmANNA”.

Konkursa mērķi ir:
1. Veicināt sadarbību starp dažādām bērnu un jauniešu animācijas studijām un pulciņiem.
2. Pilnveidot festivāla dalībnieku prasmes animācijas jomā.
3. Rūpēties par bērnu un jauniešu mākslas darbu (animācijas filmu) demonstrēšanu un virzīšanu publikā.

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu tiek rīkotas animācijas darbnīcas, kurās interesenti var apgūt animācijas pamatus un kopīgi veidot animācijas filmu. 

Jau vairākus gadus konkursa-festivāla fināls notiek kinoteātrī K.Suns, kur animācijas darbi tiek rādīti uz lielā ekrāna un tos vērtē profesionāla žūrija.

Vairāk informācijas konkursa-festivāla mājaslapā: https://www.debessmanna.lv/.

 

KONKURSS “SUPERPUIKA” (1992-2018)

Konkurss “Superpuika” ir aizraujošs piedzīvojums 11 – 12 gadus veciem puišiem no visas Latvijas. Konkursa pirmsākumi meklējami jau tālajā 1992. gadā, un 2016. gadā Superpuika svinēja savu 25. dzimšanas dienu.

Konkursa mērķi:
– piedāvāt pusaudžiem netradicionālu un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju savas personības izzināšanai, palīdzot atklāt savas spējas un talantus, kā arī veicinot veselīgu konkurenci un nostiprinot pusaudžu pašvērtējumu;
– radīt pusaudžos pārliecību par vispusīgi attīstītas personības iespējām un izmantot apgūtās zināšanas un pieredzi savā ikdienā.

Tehniskās jaunrades nama pedagogu sagatavotie uzdevumi ir ļoti vispusīgi, dodot iespēju dalībniekiem pierādīt savas spējas un prasmes gan fiziskajos un erudīcijas uzdevumos, gan arī amatniecības, radošajos un tehniska rakstura uzdevumos. Tas padara šo par unikālu konkursu Latvijas mērogā.

Tehniskās jaunrades nama direktore Irēna Maskaļonoka stāsta: “Konkurss rosina puišus pašiem būt aktīviem, sevi apliecināt, izzināt un praktiski pārbaudīt savas spējas. Bez šaubām, tas prasa drosmi, lai ne tikai vērotu, komentētu, bet arī kļūtu par dalībnieku. Konkurss ir individuāls, tu esi viens, lai pierādītu, kas tu jau esi, cik esi prasmīgs, radošs, stiprs, patstāvīgs. Cīnoties ar grūtībām, pieņemot izaicinājumu, tu audz –  gūsti jaunu pieredzi, zināšanas, intereses, motivāciju. Novēlu saglabāt savu individualitāti, gribēt, darīt un sasniegt to, ko pats patiesi vēlies.“

Vairāk informācijas konkursa mājaslapā: 
https://superpuika.wordpress.com/.