Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” aicina darbā ļoti atbildīgu un strādīgu sētnieku.

Galvenie darba pienākumi:
– Nodrošināt tīru iestādei pieguļošo ielu un pagalma teritoriju.

Prasības pretendentiem (-ēm):
– Atbildības sajūta.

Piedāvājam:
– 1 pilnu darba slodzi un atalgojumu 700,- EUR (pirms nodokļu nomaksas)
– Veselības apdrošināšanu pēc nostrādātiem 3 mēnešiem.

Pieteikumu (CV) ar norādi „Sētnieka vakance” līdz 2024. gada 20.februārim ieskaitot sūtīt Tehniskās jaunrades namam „Annas 2” uz e-pastu: tjn@riga.lv.
Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

_____________________________________________________________________________

Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde – Tehniskās jaunrades nams „Annas 2”. Adrese: Annas iela 2, Rīga, LV-1001; tālrunis: 67374093; elektroniskā pasta adrese: tjn@riga.lv;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā sešus mēnešus, lai nodrošinātu Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;
5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.