Janvāra pašā sākumā tehniskās jaunrades namā “Annas 2” pieredzes apmaiņas seminārā viesojās kolēģi no Jelgavas jaunrades nama “Junda”.

Neformālā atmosfērā TJN “Annas 2” direktora vietniece izglītības jomā Līga Ogste dalījās pieredzē par pedagoģiskā darba plānošanas aspektiem un interešu izglītības programmu aktualitātēm, akcentējot tieši STEAM jomas.
Ciemiņiem no “Jundas” bija iespēja iepazīties ar vairākiem Nama pedagogiem, kas pastāstīja par mācību procesa dažādošanas metodēm un pieejām, ko izmanto ikdienas darbā ar audzēkņiem. Aizrautīgā pieredzes apmaiņā dalījās filmu studijas skolotājs Viesturs Graždanovičs un šūšanas skolotāja Ilona Valaine-Blekte. Materiālās bāzes iespējas demonstrēja lidmodeļu un dronu skolotājs Oskars Raudiņš, kā arī elektronikas, robotu tehnikas skolotājs Egmonts Pavlovskis. Viesus pārsteidza analogās fotogrāfijas attīstīšanas laboratorija un animācijas studija.

Saldajā ēdienā ciemiņiem bija iespēja apmeklēt BZC “Tehnoannas pagrabus”, kur pieredzes bagātie kolēģi iepazīstināja jelgavniekus ar rūpīgi veidoto ekspozīciju un mobilo planetāriju.

Pedagogi no jaunrades nama “Junda” atzina, ka pieredzes apmaiņa ir bijusi praktiska, lietderīga un vērtīga. Noslēgumā viesi tika aicināti piedalīties nelielā aptaujā par dienā pieredzēto. Ar gandarījumu varam atzīt, ka ciemiņi pamanīja un sajuta RADOŠUMU, kas valda Namā. Jo tieši radošums ir TJN “Annas 2” viena no būtiskākajām vērtībām.