Nodarbības nenotiek:
27. – 30. decembrī, skolotāji plāno darbu un gatavojas II semestra nodarbībām;
3. janvārī, skolotāji mācās.

Aicinām audzēkņus uz nodarbībām:

2., 4., 5., 6. janvārī, nodarbību laiks var būt mainīts, lūdzu precizēt pie skolotāja un sekot līdzi aktuālajai informācijai;
no 8. janvāra nodarbības atbilstoši grafikam.

 

Vēlam mūsu audzēkņiem un viņu vecākiem saticīgus Ziemassvētkus un radošiem darbiem bagātu Jauno gadu!