Šī gada 6. decembrī VEF Kultūras pils kamerzālē tika sumināti 2023.gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates dalībnieki.

Liels gods un iepriecinājums par Tehniskās jaunrades nama ‘’Annas 2’’ talantīgajām interešu izglītības skolotājām Māru Gaņģi (Vizuālā teātra laboratorija un Kustību teātris) un Sandru Dzilnu (Papīra un tekstila dizains).

Abas skolotājas pelnīti saņēma diplomus un speciālās balvas.


Māra Gaņģe, par darbu “Pazaudēto lietu muzejs”. Diploms par oriģinālu pieeju mācību procesa organizēšanā un aizraujošām prezentācijas prasmēm.

Sandra Dzilna, par darbu “Ekodruka. Eksperiments”. Diploms par labāko mācību līdzekli.

Lai radošas idejas un darbi ved uz veiksmīgu rezultātu un sniedz iedvesmu apkārtējiem!