Š.g. 29. novembrī Tehniskās jaunrades namā “Annas 2” un Bērnu zinātnes centrā “Tehnoannas pagrabi” norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apmācības programmas “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība” pirmā apmācību diena, ko organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Apmācībās piedalījās interešu izglītības iestāžu direktori un direktoru vietnieki no visas Latvijas.


Mācību programma tika izstrādāta ar mērķi pilnveidot interešu izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku profesionālo kompetenci par mūsdienīgu interešu izglītības procesa/iestādes vadību, aktuālā programmu satura un piedāvājuma nodrošināšanu, domājot par plašākas skolēna izglītības pieredzes veidošanu, kompetenču satura un pieejas īstenošanu un integrēšanu interešu izglītības programmās. Apmācību laikā notika lekcijas, pieredzes apmaiņas un praktiskās darbnīcas mūsdienīga izglītības procesā, tajā skaitā STEM jomas interešu izglītības programmu efektīvai plānošanai, organizēšanai un īstenošanai, kā arī radošās partnerības, pedagoģiskās sadarbības un vienotas metodiskas vadības veicināšanai interešu izglītībā.


Paldies TJN ”Annas 2” direktorei Irēnai Maskaļonokai un kolēģiem – Līgai Ogstei, Oskaram Raudiņam, Egmontam Pavlovskim, Alvim Balodim par lekciju, praktisku nodarbību vadīšanu un pieredzes apmaiņu dalīšanos.
Pateicība Ingai Sidorčikai-Bobovičai par programmas vadīšanu.