Šajā rudenī TJN “Annas 2” Vizuālā teātra laboratorijas skolotāja Māra Gaņģe
piedalījās starptautiskās Erasmus+ apmācībās “Move, connect and
engage”
Kocēnos, Latvijā.

Pieredzē dalījās dejas pasniedzēji, jaunatnes darbinieki un pedagogi no Latvijas, Igaunijas, Turcijas, Grieķijas un Spānijas.

Dalībnieki kopīgi meklēja atbildes uz jautājumiem – kas un kāda ir kinestētiskā mācīšanās? Kā un kāpēc izmantot kustību neformālajā izglītībā, un ne tikai formā, bet arī saturā? Kā radīt vidi, kurā ne tikai dejotāji, bet arī nedejotāji gūst pieredzi no kustībām, pētot savas stiprās puses un izaicinājumus?

Ļoti vērtīgas un iedvesmojošas mācības, pēc kurām citādi skatīties uz
kustību, kustības uzdevumiem un to, cik svarīgi ir jauniešiem radīt emocionāli drošu vidi, lai kinestētiskā vai jebkura cita veida mācīšanās varētu notikt.