Vides izglītība ir STEAM jomas nozīmīga sastāvdaļa un RD IKSD noteiktā prioritāte interešu izglītībā. Tāpēc 29. septembrī TJN “Annas 2” pedagogi devās praktiskajā seminārā vides izglītības jomā “Purva pasaule” un seminārā – darbnīcā “Annas koku skola”, lai kopā ar jomas profesionāļiem veidotu pieredzē balstītu priekšstatu par cilvēka, mākslas un mūsdienu tehnoloģiju mijiedarbību ar vidi.


Praktiskajā seminārā “Purva pasaule” iestādes pedagogi, izmantojot speciālu ekipējumu, devās purvā un nopietni iedziļinājās gida stāstījumā par purva ekosistēmu, savstarpēji diskutēja, meklēja kopsakarības sava pulciņa darbam ar vides izglītības elementiem.
Pedagogi fotografēja, skicēja, filmēja un mielojās ar purva dzērvenēm, izmēģināja dronu lidināšanu purvā un iedvesmoja viens otru uz tālāku starpdisciplināru sadarbību izglītības programmu nodrošināšanā.


Dienas otrā daļa tika pavadīta seminārā-darbnīcā Annas koku skolā, kur, kā paši skolas veidotāji uzsver, dabas vērtības saplūst ar cilvēku radītajām, kur otra iespēja tiek dota sen aizmirstiem priekšmetiem, kļūstot par unikālu dizaina elementu vai funkcionālu lietu. Pedagogiem tika atgādināts par koku vērtību, mācot būt ciešākā saskarē ar dabu, kā arī atbildēts uz jautājumiem par arhitektūru, mākslu ārtelpā, dabas pedagoģiju un ekoloģiju.


Noslēgumā pedagogi diskutēja par seminārā gūtās pieredzes integrēšanu savās izglītības programmās, kā arī izvērtēja TJN “Annas 2” stiprās puses un saistīja tās ar potenciālām nākotnes iespējām gan katrs savās nodarbībās, gan Nama attīstībā. Par galvenajām vērtībām turpmākajam semestrim pedagogi izvirzīja sadarbību, daudzveidību un tradīciju uzturēšanu.