Rīgas jaunāko klašu tehniskās modelēšanas konkursa rezultāti

Šī gada 22. novembrī veiksmīgi noslēdzies TJN “Annas 2” tehniskās modelēšanas konkurss 1.-4. klašu skolēniem un noskaidroti konkursa laureāti.

Konkurss ik gadu tiek organizēts ar mērķi rosināt bērnos interesi par tehnisko jaunradi, modelēšanu un sekmēt konstruktīvās domāšanas un radošo spēju attīstību.

Šogad konkursā piedalījās 54 dalībnieki un vērtēšanai iesniegti 126 darbi. Konkursa dalībnieku uzdevumos ietilpa dotu modeļu un ģeometrisku figūru izveide, kā arī radošā darba veikšana, kura tēma šogad bija “Mana sapņu māja”.

Pateicamies visiem konkursa dalībniekiem! Sveicam un lepojamies ar laureātiem!

REZULTĀTI:

1. klašu grupā 

1. vieta – Jēkabs Liepa,   Rīgas 49. vidusskola
2. vieta – Nora Vīksne,   TJN, “Annas 2”
3. vieta – Adrians Keziks,  Valda Zālīša pamatskola

2. klašu grupā 

1. vieta – Kailšs Mārklijs,   TJN “Annas 2”
2. vieta – Oļesja Redina,   “Laisma” privātskola
3. vieta – Roberts Ezers,    Rīgas 45. vidusskola

3.klašu grupā 

1. vieta – Elza Rimicāne,    TJN “Annas2”
2. vieta – Renārs Jankovskis,   49.vidusskola
3. vieta – Eduards Kļaviņš,   TJN “Annas 2”

4.klašu grupā 

1. vieta – Leo Lazda, Rīgas Hanzas vidusskola
2. vieta – Viesturs Vatāgins, TJN “Annas 2”
3. vieta – Leons Ostrovskis, Rīgas 10. vidusskola

Ieskats konkursa dalībnieku darbos.