No šī gada 3. novembra līdz 22. novembrim norisināsies Tehniskās jaunrades nama (TJN) “Annas 2” organizētais Rīgas jaunāko klašu skolēnu tehniskās modelēšanas konkurss.

Dalība konkursā ir iespēja iepazīties ar tehnisko jaunradi, sekmēt modelēšanas prasmes, attīstīt telpisko inteliģenci, konstruktīvo domāšanu un radošās spējas.

Konkurss norisināsies četrās vecuma grupās:

  1. klase;
  2. klase;
  3. klase;
  4. klase.

Pieteikuma anketu dalībai konkursā (nolikuma pielikumā) jāsūta elektroniski uz e-pasta adresi: tjn@riga.lv līdz 2022. gada 2.novembrim plkst. 18.00.

Dalībnieki no 2022. gada 3.novembra varēs saņemt konkursa uzdevumu un materiālu komplektu TJN “Annas 2”, Annas ielā 2, Rīgā, pirmajā stāvā pie dežuranta.

Konkursa uzdevumi:

  • Pirmais uzdevums: pēc dotās shēmas no papīra jāizgriež, jāizloka, mākslinieciski jānoformē un jāsalīmē dotais modelis.
  • Otrais uzdevums: no papīra jāizveido, jāsalīmē, mākslinieciski jānoformē dotā ģeometriskā figūra.
  • Trešais uzdevums: radošais darbs “Mana sapņu māja” – telpisks (3D) makets. Kartona pamatnes izmērs 25×25 centimetri, darbs jāveido no balta papīra.

Gatavie darbi dalībniekiem jānofotografē vismaz 5 skatos:

  • virsskats;
  • pretskats;
  • 3 sānskati.

Gatavo darbu fotogrāfijas jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: tjn@riga.lv, tematā rakstot “Modelēšanas konkursam” vai konkursa darbi jānogādā Iestādē, Annas ielā 2, Rīgā, pirmajā stāvā pie dežuranta līdz 2022. gada 21. novembrim.

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti ar diplomiem un balvām. Laureāti tiks izziņoti 23. novembrī TJN “Annas 2” mājaslapā un sociālo mediju lapās.

Lūdzam iepazīties ar konkursa nolikumu: