No šī gada 15. septembra līdz 3. oktobrim Tehniskās jaunrades namā “Annas 2” notika četru radošo nodarbību cikls ukraiņu bērniem un jauniešiem. Radošās nodarbības bija paredzētas kā ieinteresējošs, izglītojošs un izklaidējošs process, lai veicinātu jēgpilnu un kvalitatīvu brīvā laika nodarbju izvēli, paplašinātu draugu un paziņu loku un padarītu integrēšanos sabiedrībā vieglāku. Noslēdzošā projekta aktivitāte bija kopīga dalībnieku ekskursija.  

Projekta mērķis bija veicināt sociālo integrāciju ukraiņu civiliedzīvotājiem, kuri, bēgot no kara skartās dzimtenes, nonākuši Latvijā. Īpašu uzmanību vēršot uz bērniem un jauniešiem, kuri jauno mācību gadu uzsākuši Latvijā.

Sociālās integrācijas projekts iesākās ar lidmodelisma un dronu darbnīcu “Anna Lido”. Mazākie nodarbības dalībnieki locīja un izkrāsoja lidmašīnas no papīra. Vecākiem bērniem un jauniešiem bija iespēja izveidot savu lidmodeli no putuplasta. Bērni līmēja, slīpēja, stiprināja un krāsoja. Nodarbības noslēgumā visus priecēja pedagoga Oskara Raudiņa dronu paraugdemonstrējumi. Skolotāja uzraudzībā bērni paši varēja izmēģināt, cik sarežģīti un atbildīgi ir vadīt dronu.

Nākamajā radošajā darbnīcā “Anna Animē” projekta dalībnieki tikās animācijas studijā pie skolotājas Ilzes Ruskas. Šī darbnīca sniedza priekšstatu par to, kā top animācija. Mazākie dalībnieki veidoja aplikāciju animāciju ar saviem izdomātiem tēliem. Savukārt vecākie dalībnieki radīja datoranimāciju, interpretējot izvēlēto tēmu – “Kosmiskā mīlestība Ukrainai”. Kādam bija uzdevums piemeklēt atbilstošu mūziku, kāds veidoja titrus, kāds palīdzēja jaunākajiem nodarbības dalībniekiem.

Vizuālā teātra laboratorijas darbnīcā “Anna Iepazīst” pedagoģes un režisores Māras Gaņģes pulciņa audzēķņi kopā ar projeketa dalībniekiem veica dažādus kustību un priekšmetu sinerģijas eksperimentus. Kā izrādās, ne vienmēr nepieciešama valoda, lai izteiktu savas domas un sajūtas – to var paveikt arī ar kustību.

Radošo darbnīcu noslēdzošā nodarbība “Anna Glezno” bija paredzēta mazākajiem projekta dalībniekiem, kur bērni kopā ar mammām mākslas skolotājas Ievas Strautas vadībā iepazina krāsu mācību, dažādus materiālus un tekstūras. Nodarbības laikā bērni veidoja savu vai arī savas mammas portretu no plastilīna. Vingrinot mazos pirkstiņus, bērni darbā ieguldīja lielu centību un mīlestību.

Projekta gaidītākais notikums noteikti bija iesaistīto dalībnieku kopīga ekskursija, kas norisinājās 13. oktobrī. Mazliet nobijušies un ar šaubām par izdošanos bērni kājās āva gumijas zābakus un speciālas purva kurpes, lai dotos pretī nezināmajam. Pieredzējuša gida pavadībā visas raizes un bailes ātri pārvērtās prieka izsaucienos un smaidā. Piedzīvot pārgājienu purvā ar purva kurpēm, iepazīt Latvijas neparasto dabas skaistumu, saēsties īstas purva dzērvenes – kas var būt labāks par šo! Un tas nekas, ka mazliet slapjas kājas un netīras bikses. Sirsnīgi pateicības vārdi un apskāvieni no bērniem un viņu mammām ir lielākā balva pēc atgriešanās no ekskursijas.

Radošajās nodarbībās un kopīgajā ekskursijā bērniem un jauniešiem bija iespēja kvalitatīvi un jēgpilni pavadīt brīvo laiku, apgūt jaunas zināšanas, iegūt jaunus draugus, kādam arī atrast savu ārpus skolas brīvā laika nodarbi. Patīkami apzināties, ka paveikts labs darbs un ir sperts solis integrācijas veicināšanā. Projekts tiek finansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.