Jau tradicionāli, Skolotāju dienas noskaņās, Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” pedagogi piedalījās izbraukuma pedagoģiskajā sēdē.

Šoruden TJN “Annas 2” pedagogu kolektīvs devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Jaunrades namu “Junda” Jelgavā. Jaunrades nama vadība iepazīstināja ar tā vēsturi, darbību un īpaši jaunrades nama darbības nodrošināšanai renovēto ēku un nodarbību telpām.

Iepazīšanās ar mūsdienīgiem, pārdomātiem nodarbību telpu iekārtojuma risinājumiem un dažādajām interešu izglītības programmām kalpoja kā iedvesma TJN “Annas 2” kolektīvam, plānojot nama attīstību nākotnē.

Izbraukums turpinājās Jelgavas novada Zaļenieku pagastā, kur TJN “Annas 2” pedagogi apciemoja Abgunstes muižu un iepazinās ar tās saimnieku darbu un pieredzi muižas atjaunošanas projektu realizēšanā. Muiža regulāri uzņem māksliniekus un organizē mākslas simpozijus. Tajā atrodas arī amatniecības darbnīcas, lielākais keramikas ceplis Baltijā un muiža kļuvusi par nozīmīgu pasākumu norises vietu Latvijā. Ciemošanās Abgunstes muižā ļāva novērtēt arhitektūras un vēstures liecību saglabāšanas, restaurācijas nozīmi un pievienoto vērtību.

Ekskursijā pa muižu un tās teritoriju pedagogus pavadīja patiesie muižkungi – graciozie un ieturētie muižas kaķi.

Pateicamies Jelgavas valstspilsētas jaunrades nama “Junda” kolektīvam un Abgunstes muižas saimniekiem par silto uzņemšanu!