No šī gada 19. līdz 30. aprīlim Tehniskās jaunrades namā (TJN) “Annas 2” norisinājās Atklātais Rīgas skolēnu elektronikas konkurss 4.-8. klašu skolēniem. 30. aprīlī notika paveiktā darba analīze un apbalvošana.

Konkursa dalībnieki, reģistrējoties varēja pieteikties sev vēlamai konkursa aktivitāšu norises dienai un laikam. Konkursa formāts – laboratorijas praktiskie darbi. Konkursa uzdevumi bija pildāmi vairākos līmeņos, sākot ar vieglāko, kur jāatkārto skaidri parādītas veicamās darbības dotajā secībā, līdz augstākam līmenim, kur, balstoties savos novērojumos, iespējams patstāvīgi veikt secinājumus. Visos darbošanās etapos bija pieejamas konsultācijas.

Elektronikas konkursa saturs tika radīts ar mērķi veidot zināšanas un prasmes, nevis kā pārbaudes pasākums. Izmēģināmās tēmas: elektriski slēgumi, algoritms un programmēšana, robota programmēšana, mikrokontrolieru programmēšana, elektriskas un mehāniskas svārstības, dzirdamā skaņa, novērojumi un loģika.

Šāds konkursa formāts tika realizēts pirmo reizi un, ņemot vērā dalībnieku sniegumu un atsauksmes, vērtējams kā veiksmīgs. Vislabāk dalībniekiem padevās un patika uzdevumi, kas saistīti ar elektrisku slēgumu izveidi un izmēģināšanu, un eksperimentālu programmēšanu. Lielākajai daļai dalībnieku grūtības sagādāja savu novērojumu aprakstīšana un loģisku slēdzienu veikšana. Tās ir tēmas, kuras arī turpmāk jāiekļauj gan mācību procesā, gan šādos pasākumos, pie kam paturot ciešu saikni ar salīdzinoši viegli veicamām, aizraujošām praktiskām darbībām.

Godalgoto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar konkursa diplomiem un balvām, kā arī animācijas studijas skolotājas Ilzes Ruskas vadībā varēja izmēģināt spēkus animēšanā, veidojot kopīgu animācijas filmiņu.

Abu vecuma grupu dalībnieki veica vienus un tos pašus uzdevumus, savukārt apbalvošana notika atsevišķās vecuma grupās.

Apsveicam konkursa laureātus!

1. vieta jaunākajā grupā: Alise Ševčuka (53 punkti)

2. vieta jaunākajā grupā: Kārlis Ledainis (35 punkti)

3. vieta jaunākajā grupā: Henrijs Auzarējs-Auzers (34 punkti)

1. vieta vecākajā grupā: Matīss Lazdiņš (68 punkti)

2. vieta vecākajā grupā: Kārlis Paikens (63 punkti)

3. vieta vecākajā grupā: Roberts Trokša (59 punkti)