Pirmo reizi norisināsies TJN “Annas 2” dronu sporta sacensības “ANNAS KAUSS”. Sacensības tiek rīkotas četros posmos TJN “Annas 2”, Annas ielā 2, Rīgā.

Dronu sacensības tiek organizētas ar mērķi popularizēt dronu sportu jaunatnes vidū un veicināt bērnu un jauniešu interesi un iesaisti ar tehnisko jaunradi saistītās izglītojošās nodarbēs. Viens no sacensību uzdevumiem ir izglītot dalībniekus par karjeras iespējām dronu nozarē.

Sacensības norisināsies četros posmos:

  1. posms – 26. martā,
  2. posms – 13. augustā,
  3. posms – 15. oktobrī,
  4. posms – 12. novembrī.

Reģistrācija sacensībām sāksies plkst. 10.00, bet sacensību sākums būs plkst. 11.00.

Dalībai sacensībās var pieteikties bērni un jaunieši vecumā no 7 gadiem un sacensību vērtējums tiks veikts atsevišķās vecuma grupās:

  • jaunākā grupa – 7-18 gadi,
  • vecākā grupa – no 18 gadiem.

Sacensības norisināsies saskaņā ar Starptautiskās Gaisa sporta federācijas (Federation Aeronautique Internationale (www.fai.org)) izstrādātiem noteikumiem F9U klasē.

Pieteikties sacensībām var, aizpildot anketu sacensību nolikuma pielikumā un nosūtot uz e-pasta adresi tjn@riga.lv vai iesniedzot anketu personīgi TJN “Annas 2” pirmajā stāvā pie dežuranta, vai sacensību dienā reģistrācijas laikā plkst. 10.00-11.00.

Sacensību rezultātu paziņošana notiek pēc katra posma un visu posmu kopvērtējums tiek apkopots līdz 2022. gada 15. novembrim.

Pēc visu četru sacensību posmu izpildes tiks organizēta uzvarētāju apbalvošana.