Veiksmīgi aizvadīts foto mākslas konkurss “JAUNIEŠI” un iesniegto darbu vērtēšana ir noslēgusies.

Esam priecīgi par jauniešu lielo interesi un vēlmi izpausties radoši fotogrāfijā. Fotokonkursa uzdevums bija radīt foto sēriju par tēmu “Jaunieši”.

TJN “Annas 2” Foto studijas pedagoģe, vizuālā māksliniece Vika Eksta un konkursa žūrija – māksliniece Annemarija Gulbe un fotogrāfe Kristīne Madjare atklāj, ka dominējošās tēmas iesniegtajos darbos ir skumjas un vientulības sajūta, ko izraisa ierobežotās iespējas satikt draugus klātienē, kā arī gluži pretēja, taču saistīta tēma – prieks un piepildījums par gaidīto iespēju beidzot būt kopā draugu lokā.

Foto sērijās atklātās tēmas izceļ jauniešu savstarpējās komunikācijas un kopīgas laika pavadīšanas lielo nozīmi.

Sakarā ar nepietiekamu skaitu iesūtīto darbu vecuma kategorijā 20-25 gadi, darbi, kas tika iesūtīti no dalībniekiem šajā vecuma grupā, tika vērtēti kopā ar darbiem vecuma kategorijā 16-19 gadi.

Pateicamies visiem konkursa dalībniekiem un apsveicam uzvarētājus:

vecuma kategorija 12-15 gadi

  1. vieta: Vilis Civkašs
  2. vieta: Anna Jukna
  3. vieta:Amanda Kalnpure

Veicināšanas balva: Roberts Jasēvičs

vecuma kategorija 16-22

1.vieta: Kaspars Zborovskis,

1.vieta: Anna Elizabete Baune

2.vieta: Antra Kapilinska,

2.vieta: Marta Kariņa

3.vieta: Katrīna Pūpola,

3.vieta: Sandija Aleksa Štikova

Veicināšanas balva: Emīls Niks Plinte

Visi uzvarētāji tiks apbalvoti ar pārsteiguma balvām no Baltijas Foto Servisa, izdevniecības Neputns un Tehniskās jaunrades nama “Annas 2”.

Jau drīzumā sazināsimies ar uzvarētājiem par balvu saņemšanu.

Novēlam visiem dalībniekiem turpināt meklēt jaunus radošus veidus kā runāt par sev aktuālām tēmām fotogrāfijas valodā!

Viļa Civkaša foto sērija “Mēs un pārējie” – 1. vieta vecuma kategorijā 12-15 gadi.

Annas Juknas foto stāsts “Mitoze” – 2. vieta vecuma kategorijā 12-15 gadi.

Amandas Kalnpures foto sērija “Pēc karantīnas ” – 3. vieta vecuma kategorijā 12-15 gadi

Roberta Jasēviča foto stāsts “Jauniešu nodarbošanās Carnikavā” – veicināšanas balva vecuma kategorijā 12-15 gadi.

Kaspara Zborovska foto sērija “Brīvības reprodukcija” – 1. vieta vecuma kategorijā 16-22 gadi.

Annas Elizabetes Baunes foto sērija “Saldie 16” – 1. vieta vecuma kategorijā 16-22 gadi.

Antras Kapilinskas foto sērija “21. gadsimta dekadence.” – 2. vieta vecuma kategorijā 16-22 gadi.

Martas Kariņas foto sērija “Viena vakara hronikas” – 2. vieta vecuma kategorijā 16-22 gadi

Katrīnas Pūpolas foto sērija “Jaunā realitāte” – 3. vieta vecuma kategorijā 16-22 gadi.

Sandijas Aleksas Štikovas foto sērija – 3. vieta vecuma kategorijā 16-22 gadi.

Emīla Nika Plintes foto sērija “Skatiens” – veicināšanas balva vecuma kategorijā 16-22 gadi.