Vakances nosaukums – Klientu apkalpošanas speciālists.

Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” struktūrvienība Bērnu zinātnes centrs „Tehnoannas pagrabi” aicina pieteikties mazā taču saliedētā komandā klientu apkalpošanas speciālistu, kas vienmēr pozitīvu komunicē ar cilvēkiem, labprāt un precīzi veic ikdienas pienākumus un augstu vērtē stabilitāti darbā.


Galvenie darba pienākumi:

– komunikācija ar apmeklētājiem pa telefonu, internetā un klātienē, apmeklētāju reģistrācija;
– skaidras un bezskaidras naudas darbības, darbs ar kases aparātu un kases operācijām, pieteikumu gatavošana rēķinu izrakstīšanai;
– regulāra atskaišu sagatavošana.

Prasības pretendentiem (-ēm):

– pieredze darbā ar datoru un kases aparātu;
– kases operāciju pārzināšana;
– latviešu valodas, krievu un angļu valodas zināšanas;
– prasme strādāt komandā.

Piedāvājam:

– 1 Pilnu darba slodzi un atalgojumu 610,- EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikumu (CV) ar norādi „Klientu apkalpošanas speciālista vakance” līdz 2021. gada 15. decembrim ieskaitot sūtīt Tehniskās jaunrades namam „Annas 2” uz e-pastu: tjn@riga.lv.

Pateicamies par atsaucību! Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde – Tehniskās jaunrades nams „Annas 2”. Adrese: Annas iela 2, Rīga, LV-1001; tālrunis: 67374093; elektroniskā pasta adrese: tjn@riga.lv;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā sešus mēnešus, lai nodrošinātu Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;
5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.