Vakances nosaukums – BZC „Tehnoannas pagrabi” skolotājs

Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” struktūrvienība Bērnu zinātnes centrs “Tehnoannas pagrabi” aicina pieteikties komandā radošu un komunikācijā atvērtu personību darbam ekspozīcijā ar apmeklētājiem, ja interesē kopsakarību meklēšana starp dabaszinībām, mākslu, visumu un cilvēku un tā visa interaktīva atklāšana apmeklētājiem.

Galvenie darba pienākumi:
– Strādāt ekspozīcijās ar apmeklētājiem;
– Vadīt nodarbības, seansus un citas darba formas atbilstoši vadītāja norādījumiem un amata aprakstam.

Prasības pretendentiem (-ēm):
– Vēlama pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem;
– Atbilstoša izglītība, lai veiktu darba pienākumus (pedagoģiskā izglītība);

Piedāvājam:
– 0,75 darba slodzi (30 stundas nedēļā) un atalgojumu 680,- EUR (pirms nodokļu nomaksas), kā arī veselības apdrošināšanu.

Pieteikumu (CV, motivācijas vēstuli) ar norādi „BZC pedagoga vakance” līdz 2021. gada 10. decembrim ieskaitot sūtīt Tehniskās jaunrades namam „Annas 2” uz e-pastu: tjn@riga.lv.

Pateicamies par atsaucību! Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.


Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde – Tehniskās jaunrades nams „Annas 2”. Adrese: Annas iela 2, Rīga, LV-1001; tālrunis: 67374093; elektroniskā pasta adrese: tjn@riga.lv;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā sešus mēnešus, lai nodrošinātu Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;
5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.