Tehniskās jaunrades namā (TJN) “Annas 2” sākusies uzņemšana interešu izglītības mācību programmās 2021./2022. m.g. Piedāvājam dažādas nodarbības bērniem un jauniešiem vecumā no 5 līdz 25 gadiem.

Ar nodarbību piedāvājumu iepazīties iespējams šeit.

Pieteikties nodarbībām var klātienē, aizpildot un parakstot iesnieguma formu. Iesniegumu var atstāt TJN “Annas 2” dežurantam.
Nepilngadīgu personu iesniegumu paraksta un iesniedz viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis.

Nodarbībām pieteikties var arī elektroniski. Aizpildītu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesnieguma veidlapu sūtot uz tjn@riga.lv.

Elektroniski parakstītai iesnieguma veidlapai jābūt noformētai uz 2 lapām –
1) iesniegums,
2) piekrišana datu apstrādei.

! Ja iesniegumu plānots izdrukāt iepriekš un parakstīt ar roku, iesnieguma veidlapa jādrukā uz vienas lapas abām pusēm.

! Ja piesakies vairākos pulciņos, par katru pulciņu raksti atsevišķu iesniegumu. Piesakoties elektroniski, katru iesniegumu noformē atsevišķā e-dokumentā.

Šī gada septembra sākumā nodarbību pedagogi sazināsies ar Jums, lai vienotos par vēlamo nodarbību apmeklēšanas laiku

Interešu izglītības nodarbību apmeklēšanai derīgi būs vispārējās izglītības iestādēs veiktie siekalu testa negatīvie rezultāti.

Šī gada 8. septembrī plkst. 15.00-19.00 TJN “Annas 2” notiks atvērto durvju dienas pasākums “Svētki Annas ielā”. Pasākuma laikā klātienē būs iespējams satikt nodarbību skolotājus un pieteikties interešu izglītības programmām.
Plašāka informācija par pasākuma norisi sekos drīzumā.