Skolotājas Ilzes Ruskas vadībā Animācijas studijā tapis 2021. gada kalendārs ar bērnu un jauniešu zīmējumiem.

Jau desmito gadu TJN “Annas 2” animācijas studijas audzēkņi zīmēja savu ķīniešu kalendāra simbolu. Šis uzdevums jau kļuvis par organisku mācību procesa sastāvdaļu.

Pateicamies visiem, kuri iesūtīja savus radošos darbus un vēlam, lai Jaunais gads būtu radošu izaicinājumu pilns!

Vērša gada kalendāru lejupielādē šeit!