Sākot jauno mācību semestri, TJN “Annas 2” piedāvā jaunu interešu izglītības programmu – Ģitārspēle. 
Nodarbībās paredzēts apgūt ģitārspēles pamatus un mūzikas teoriju.
Nodarbības notiks pirmdienās laika posmā no 15.00 – 19.25. Vienas nodarbības ilgums – 40 minūtes.
Pieteikties ģitārspēles apmācībai iespējams sazinoties ar skolotāju Kārli Krēsliņu-Alviķi līdz 25. janvārim
Vietu skaits ierobežots.

* Sakarā ar pašlaik noteiktajiem ierobežojumiem valstī, nodarbības notiks attālināti, izmantojot zoom platformu.
* Katram audzēknim nepieciešams savs individuālais instruments.
* Nodarbībām var pieteikties bērni un jaunieši vecumā no 8 līdz 25 gadu vecumam.