Īsfimu konkurss “ZEME mūsu mājas”

Rīgas starptautiskā īsfilmu festivāla “2 ANNAS” šī gada tēma ir “Zeme” un festivāla fokusa programmas būs veltītas ekoloģijas, zaļāka dzīvesveida un cīņas pret klimata pārmaiņām atspoguļošanai. Divdesmit piektā īsfilmu festivāla gada ieskaņā tiek izsludināts īsfilmu konkurss “ZEME mūsu mājas”.

Klimata pārmaiņas skar visas pasaules daļas. Ap zemeslodes poliem kūst ledus, un jūras līmenis ceļas. Dažos reģionos ir biežāk vērojami ekstremāli laikapstākļi un lietusgāzes, bet citi saskaras ar karstuma viļņiem un sausuma periodiem. Tiek prognozēts, ka nākamajās desmitgadēs šīs dabas parādības kļūs vēl krasākas. Globālā sasilšana ir izraisījusi un arī turpmāk izraisīs ekstremālus laika apstākļus (piemēram, plūdus, sausumu, lietusgāzes un karstuma viļņus), mežu ugunsgrēkus, ūdens trūkumu, ledāju izzušanu un jūras līmeņa paaugstināšanos, faunas un floras izplatības izmaiņas vai pat izmiršanu, augu slimību un kaitēkļu izplatīšanos, pārtikas un saldūdens trūkumu, kā arī cilvēku migrāciju, bēgot no šiem apdraudējumiem. Zinātnes fakti liecina, ka neatgriezenisku un katastrofālu pārmaiņu risks ievērojami palielināsies, ja globālā sasilšana pārsniegs 2 °C – vai pat 1,5 °C – salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni.

Jaunā Eiropas Komisija 2019. gada decembrī nāca klajā ar Eiropas zaļo kursu – vērienīgu plānoto pasākumu kopumu, ar kuriem iecerēts nodrošināt Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem izdevīgu pāreju uz ilgtspējīgu zaļo ekonomiku. Pasākumu klāsts, ko papildina sākotnējais svarīgāko politikas nostādņu ceļvedis, ir plašs – sākot ar emisiju apjoma iespaidīgu samazināšanu un ietverot ieguldījumus progresīvā pētniecībā un inovācijā līdz pat Eiropas dabas vides saglabāšanai.  

Apakštēmas:
a) Ledum kūstot, ceļas jūras līmenis
b) Ekstremāli laikapstākļi un nokrišņu izmaiņas
c) Sekas Eiropā
d) Ietekme uz jaunattīstības valstīm
e) Risks cilvēku veselībai
d) Izmaksas sabiedrībai un ekonomikai
e) Savvaļas dabas apdraudējums

NORISE 
Filmu/animāciju maksimālais garums ir 3 minūtes. Filmas var veidot brīvā formā kā dokumentālas intervijas, video sižetus, eksperimentālus montāžas darbus, notikumu dokumentācijas.
Neskatoties uz to ka daudz tiek darīts globālās sasilšanas mazināšanai iespējams ar to ir par maz. Konkursa mērķis ir veicināt un atrast inovatīvas, asprātīgas un negaidītas idejas un risinājumus klimata pārmaiņu mazināšanai  

Bērniem un jauniešiem no 12 līdz 25 gadu vecuma ir iespēja pieteikties uz attālinātām nodarbībām/konsultācijām īsfilmu izstrādei, uzņemšanai un montāžai TJN “Annas 2” Filmu studijā. Pieteikties nodarbībām iespējams šeit.

Filma iedvesmai: https://www.youtube.com/watch?v=dsQH1DRWTnM

DARBU IESNIEGŠANAS NOSACĪJUMI
Darbi konkursam “ZEME mūsu mājas” iesniedzami elektroniski, sūtot tos uz e-pasta adresi viesturs@2annas.lv līdz 2021. gada 26. februārim. Labākie 3 darbi tiks apbalvoti “Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla 2ANNAS” ietvaros, kas norisināsies no 2021. gada 9. līdz 15. aprīlim.