„SENAJOS BRĪNUMU LAIKOS” (1↓), kad „DIEVS AR VELNU DZĪVOJUŠI TEPAT ZEMES VIRSŪ”(2↓), un „DIEVS BIJIS ĻOTI STRĀDĪGS”(3↓), kad „KOKI RUNĀJUŠI GLUŽI KĀ CILVĒKI”(4↓), bet „PUTNIEM SĀKUMĀ NAV BIJIS DZIESMU”(5↓) , „REIZ TĀLĀ NOMALĒ”(6↓) „CILVĒKS CĒLIS PASAULĒ PIRMO ĒKU…”(7↓)

Apmēram tā – alegoriski – ar citātiem no latviešu tautas teikām varētu raksturot apstākļus, kādos pirms 25 gadiem radās pirmais zinātnes centrs Baltijas valstīs – „Tehnoannas pagrabi”.

Tā ir kā mūsdienu teika par Latvijā atkal atsāktiem planetārija seansiem, par savas – pedagoģijā, mākslā, zinātnē un augstas klases amatniecībā balstītās taisnības pierādīšanu sev un citiem, par stabilu ikdienas darbu un nemitīgu attīstību – 25 gadi ir pagājuši [it kā] nemanot. No pirmās – jau leģendārās idejas – „mūka”, kas pavadīja apmeklētājus pa torņa (Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” rezreves izejas) šaurajām kāpnēm uz „miniatūrteātri bez aktieriem”, ar pilnīgi nereāli uzburto „japāņu dārza” pasauli ar baseinu un radio vadāmiem kuģīšiem – aerobikas zālē (!), ar vēlāk izveidoto labirintu „zem Rīgas” un „putnu būri- štābiņu” 4 cilvēkiem divstāvu ēkas jumta līmenī* – traku ideju mums nekad nav trūcis! Galvenais jau ir tās realizēt!

Šogad kopīgas svinības izpaliek, bet katrs zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi” esošais un bijušais darbinieks neizbēgami sajūt sevī šeit pavadīto gadu ietekmi.

„TEIKA STĀSTA”(8↓), ka „SENĀK ĻAUDIS UGUNI PAVARDĀ IK VAKARUS IERUŠINĀJUŠI PELNOS UN APSEGUŠI”(9↓). Arī mēs visi pašlaik esam tādi kā ierušinājušies sevī, bet – tikko būs kaut mazākā dzirkstele, tā viss notiks! „CITA TEIKA STĀSTA”(10↓), ka VELNS, kuram „REIZ UZNĀCIS GARŠ LAIKS”(11↓) un „DIEVS AIZ GARA LAIKA”(12↓)… strīdējušies, kuram izdevies labāks darbs. Un VELNS teicis: „LABĀK BŪS, JA ATSTĀSIM MANU DARBU TĀDU, KĀDS TAS PADEVIES”(13↓).

Sveicam visus, kas mūs apmeklējuši un visus, kuri mūs vēl apmeklēs, zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi” 25 gadu jubilejā!

Tekstā izmantotas TEIKAS no grām.: Reiz bija… Rīga: Liesma, 1969.
1.↑ Kā lapsa atlauza asti. 62. lpp.
2.↑ No kurienes govīm ragi un šķelti nagi. 20. lpp.
3.↑ Velna gulta un Akmens tilts Alaukstā. 33. lpp.
4.↑ Kad koki mācēja runāt. 16. lpp.
5.↑ Kā putni mācījušies dziedāt. 67. lpp.
6.↑ Labsirdis kurpnieks. 12. lpp.
7.↑ Suns un kaķis. 58. lpp.
8.↑ Pērkons. 23. lpp.
9.↑ Uguns jāglabā. 27. lpp.
10.↑ Meita Mēnesī. 21. lpp.
11.↑ Teika par vilku. 54. lpp.
12.↑ Kā Saule, Mēness un zvaigznes radās pie debesīm. 19. lpp.
12.↑ Kā radušies Latgales kalni un ezeri. 28. lpp.

*As a professional I’m always impressed by novelty and I loved Tehnoannas Pagrabi (The Technician’s Cellars) in Riga, Latvia. It [..] has wonderful, unique exhibits. For example, a giant birdhouse on the fourth floor, you can sit on a perch and they take the floor away leaving only a steel net between you and the ground 40 feet below [..]. Harry White, CEO – Science Centre Consultant at HWConsult, UK, 2008. https://blog.orselli.net/…/museums-from-other-side-of…

Tekstu sagatavoja:
Dace Balode
BZC “Tehnoannas pagrabi”
izglītības metodiķe