Iespēja pieteikties Rīgas jaunāko klašu skolēnu tehniskās modelēšanas konkursam

Iespēja pieteikties Rīgas jaunāko klašu tehniskās modelēšanas sacensībām, kas norisināsies attālināti.
Scensības norisinās no 16. novembra līdz 27. novembrim.  
Reģistrēties un saņemt konkursam nepieciešamos materiālus iespējams Tehniskās jaunrades namā “Annas 2”, Annas ielā 2, Rīgā, pirmajā stāvā pie dežuranta. 
 
Konkursa uzdevumi 1., 2., 3., 4. klašu grupām ir: 
 
1. pēc dotas shēmas no papīra izgriezt, izlocīt, mākslinieciski noformēt un salīmēt figūru; 

2. izkrāsot un izgatavot papīra modeli pēc dotā izklājuma. 

Konkursa rezultātu paziņošana notiks 30. novembrī un konkursa darbi tiks izstādīti digitālajā izstādē TJN “Annas 2” mājaslapā. 

Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu:
LEJUPIELĀDĒ NOLIKUMU ŠEIT!