Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 „Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustāmā īpašuma nomu, pamatojoties uz komersanta-nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu:

Nr.Komersanta reģistrācijas numursKomersanta nosaukums
140003419037Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KAFE SERVISS”