Atbilstoši Ministru prezidenta K.Kariņa paziņojumam, valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, un no 13. marta līdz 9. jūnijam Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” būs slēgts!

Vairāk informācijas: https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu