Piedalies TJN “Annas 2” vizuālās mākslas konkursā “Kukainis sastop pavasari” mūsu Facebook lapā un laimē pārsteiguma balvas! 
Konkursa tēma – Kukainis sastop pavasari.
Zīmējiet, gleznojiet, līmējiet, lipiniet – izstrādājiet savus individuālos 2 dimensiju radošos darbus, parādiet tajos pavasari un sūtiet mums sava darba foto uz e-pastu tjn@riga.lv ar norādi – Bērnu vizuālās mākslas konkurss “Kukainis sastop pavasari”.

Iesūtot darbu, obligāti jānorāda: 
– Darba nosaukums 
– Darba autora vārds, uzvārds 
– Darba autora vecums 
– Vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese
– Pielikumā jāpievieno krāsaina darba fotogrāfija.

Konkursa darbus var iesūtīt līdz 21. aprīlim.

No 23. aprīļa līdz 30. aprīlim norisināsies balsošana, un visvairāk “patīk”ieguvušais darbs būs uzvarējis. Balsojums tiks slēgts 2020. gada 30.aprīlī plkst.12.00. Konkursa rezultātu paziņošana notiks 2020. gada 30.aprīlī TJN „Annas 2” Facebook lapā.

Uzvarētāji katrā vecuma kategorijā iegūs diplomu un pārsteiguma balvu no TJN „Annas 2”.

LEJUPIELĀDĒ KONKURSA NOLIKUMU ŠEIT.