Es ticu, ka ir brīnumi,
Kas necerēti nāk,
Un daiļu sapņu pasauli
Ap sevi radīt sāk.
Es ticu, ka ir laimība,
Kas svētās liesmās mirdz,
Un, ja tā visa nebūtu,
Vai justu mums tad sirds?
(J. Poruks)


Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” novēl priecīgus Ziemassvētkus un radošiem izaicinājumiem bagātu Jauno gadu!